Wynagrodzenie Kancelarii za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie na podstawie umowy z Klientem.

Informację dotyczącą wstępnej wyceny usługi można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając e-mail z krótkim opisem sprawy.

Do ustalonego wynagrodzenia doliczany jest podatek Vat w wysokości 23%. Kancelaria jest płatnikiem podatku Vat i na wykonane usługi każdorazowo wystawia paragon lub fakturę Vat.

Wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez Klienta, tj. opłat i zaliczek sądowych, opłat skarbowych i pocztowych, kancelaryjnych, notarialnych oraz kosztów dojazdu adwokata w związku z realizacją zlecenia.