DORAŹNA POMOC PRAWNAW ramach jednorazowych zleceń udzielam porad prawnych, sporządzam opinie prawne, pisma, umowy, weryfikuję i wyjaśniam ich treść. Doradzam również w zakresie podejmowania pojedynczych czynności procesowych.

czytaj więcej

STAŁA OBSŁUGA PRAWNAW ramach stałej współpracy zapewniam kompleksową pomoc prawną we wszystkich bieżących aspektach działalności Klienta. Stały kontakt z prawnikiem pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów sądowych.

czytaj więcej

ZASTĘPSTWO PROCESOWEReprezentuję Klientów na wszystkich etapach postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości (sądami, prokuraturą, komornikami), organami administracji publicznej oraz w kontaktach z innymi podmiotami.

czytaj więcej

KONTAKT:
Kancelaria Adwokacka
ul. J.E. Purkyniego 1 lok. 306
50-155 Wrocław, Polska
Bogumiła Sipak
tel. +48 530 333 432
e-mail: bogumila.sipak@kancelariasipak.pl